• Geologia - Budownictwo

 • Geologia

 • Architektura i Budownictwo

 • Geologia

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura Krajobrazu

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura i Budownictwo

Geologia

Geologia inżynierska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, dla wszystkich obiektów budowlanych (poza 1-2 kondygnacyjnymi budynkami jednorodzinnymi – tj. pierwsza kategoria geotechniczna), realizowanymi w  złożonych bądź skomplikowanych warunkach gruntowych oraz dla wszystkich obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej, obligatoryjne należy zaprojektować i wykonać dokumentację geologiczno – inżynierską.

W ciągu 25 lat naszej działalności wykonaliśmy kilkaset takich dokumentacji obejmujących cały wachlarz tematów. Rozpoznawaliśmy warunki geologiczno – inżynierskie dla budownictwa lądowego poczynając od domków,  zakładów pracy, biurowców, szpitali, hal sportowych, galerii handlowych, sal koncertowych do obiektów posadowionych w strefie osuwisk, wiatraków i farm wiatrowych, awarii budowlanych.

Warunki geologiczno – inżynierskiego rozpoznawaliśmy również dla obiektów budownictwa wodnego, poczynając od małych elektrowni wodnych, zapór, wałów przeciwpowodziowych po mostki i mosty (np. 4 mosty na rzece Wiśle od Krakowa do Kiezmarku).

Dla potrzeb budownictwa drogowego projektowaliśmy i wykonywaliśmy rozpoznanie geologiczno – inżynierskie dla dziesiątków dróg, obwodnic a także  dla tras ekspresowych (S7) oraz autostrady (A1).

Prace realizujemy z wykorzystaniem własnych wiertnic hydraulicznych, sond dynamicznych i  sondy CPTU. Dostępna głębokości dokumentowania  to 45 m.

 

Hydrogeologia fot.

Wykonujemy następujące opracowania  hydrogeologiczne (projekty i dokumentacje):

 • ustalające zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni zbiorowych i indywidualnych);
 • dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujęcia obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej;
 • dla wykonania kolektorów pomp ciepła;
 • w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin;
 • w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi (wraz z nadzorami nad odwodnieniem);
 • z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne;
 • w związku z zamierzonym składowaniem odpadów na powierzchni;
 • w związku z likwidacją studni.

   
Geologia surowcowa
Prowadzimy, w imieniu Inwestora cały proces administracyjny od etapu początkowego poprzez
uzyskanie decyzji na badanie i ich wykonanie do uzyskania koncesji na eksploatacje.

Wykonujemy:

 • projekty robót geologicznych dla określenia zasobów kopalin pospolitych;
 • wiercenia, pobory prób i badania laboratoryjne dla rozpoznania złóż kruszyw;
 • dokumentacja geologiczne złoża kruszywa;
 • projekty zagospodarowania złoża;
 • plany ruchu zakładu górniczego.


Inne badania geologiczne    

Wykonujemy również:

a/ operaty wodnoprawne dla:

 • wykonywania urządzeń wodnych (np. studni, pomostów itp);
 • szczególnego korzystania z wód (eksploatacja studni);
 • zrzutu wód i ścieków.

b/ Plany ruchu zakładu górniczego dla prowadzenia robót geologicznych na obszarach górniczych
c/ Mapy o tematyce geośrodowiskowej zgodne z zapotrzebowaniem Klienta.

Oferujemy nasze doświadczenie w:

 • projektowaniu, wykonawstwie oraz pomiarach (własnym sprzętem) przemieszczeń w sieciach inklinometrycznych monitorujących przemieszczenia poziome w obrębie górotworu;
 • projekty i wykonawstwo tzw. reperów sieci wiekowej do obserwacji powierzchniowych ruchów masowych;
 • doboru odpowiednich metod oraz obliczeniach stateczności zboczy, w wykorzystaniem  specjalistycznych programów komputerowych


 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.