• Geologia - Budownictwo

 • Geologia

 • Architektura i Budownictwo

 • Geologia

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura Krajobrazu

 • Architektura i Budownictwo

 • Architektura i Budownictwo

Oferta

GEOLOGIA

wykonujemy projekty i dokumentacje:
 • geologiczno – inżynierskie;
 • hydrogeologicznie i określające warunki hydrogeologiczne;
 • surowcowe (kopaliny pospolite);
 • dla kolektorów pomp ciepła;
 • plany ruchu zakładu górniczego

GEOTECHNIKA

wykonujemy:
 • opinie geotechniczne (obligatoryjne dla każdego obiektu budowlanego);
 • dokumentacje badań podłoża budowlanego;
 • projekty geotechniczne;
 • odbiory i nadzory geotechniczne (wykopów fundamentowych, nasypów drogowych itp.) przez uprawnionego geotechnika i geologa;
 • badania laboratoryjne gruntów;
 • badania przesłon izolacyjnych’
 • obliczenia nośności, osiadań, oddziaływań itp.;
 • projekty i dokumentacje z montażu inklinometrów oraz pomiary własnym sprzętem

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

wykonujemy:
 • wielobranżowe projekty budowlane;
 • wielobranżowe projekty wykonawcze;
 • adaptacje projektów typowych;
 • aranżacja wnętrza;
 • projekty koncepcyjne;
 • projekty konkursowe;
 • inwentaryzacje budowlane;
 • projekty termomodernizacji;
 • wizualizacje;
 • plany zagospodarowania terenów;
 • projekty budowlane posadowień wszelkich obiektów budowlanych;
 • projekty budowlane w zakresie wzmocnienia podłoża, ścian wykopów, ocen nośności skarp o zboczy, zabezpieczeń ścian wykopu.

ARCHITEKURA KRAJOBRAZU

wykonujemy:
 • koncepcje i projekty zagospodarowania przestrzennego;
 • inwentaryzacje dendrologiczne;
 • projekty wycinek drzew;
 • projekty ogrodów.

SOZOLOGIA

wykonujemy:
 • dokumentacje określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie;
 • projektowanie sieci obserwacyjnych wód podziemnych (piezometrów), pomiary,  pobory prób do analiz chemicznych (w akredytowanym laboratorium), raporty z badań;
 • badania stanu środowiska gruntowo – wodnego przed rozpoczęciem inwestycji tzw. stan zerowy – tło hydrochemiczne;
 • badania określające zasięg i stanu skażenia gruntów i wód po awariach technicznych;
 • obserwacje, pomiary i oceny oddziaływania odwodnień budowalnych, głębokich robót ziemnych itp.

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.